Публикације

ПРИКАЗ ТЕОРИЈСКИХ МОДЕЛА У ДЕФИНИСАЊУ ИДЕНТИТЕТА ГРАДА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Текст представља истраживање различитих модалитета у дефинисању идентитета града, маркетинга града, као и изазова његовог „брендирања“. Приликом овог истраживања, узети су у обзир различити аспекти града: географски положај, урбана и архитектонска обележја, историја, перцепција коју грађани, надлежни градски ауторитети и туристи имају о граду. Маркетиншка анализа града, као и „бренд“ града, показује сву осетљивост појма и неопходност примене нових параметара у анализи града. У другом делу рада представљени су идентитети Београда засновани на карактеристикама града познатим из његове историје, на одговорима испитаника који су учествовали у истраживању о Београду 2006. године, као и на теоријама стварања идентитета града и дефиницији „бренда“. Афирмација представљених идентитета помогла би у грађењу позитивне слике града међу становницима, туристима и свима који утичу на његов развој.