Публикације

СЕЊСКИ УСКОЦИ: ЗБИЉА И УСМЕНОПОЕТСКА ФИКЦИЈА

Сењски ускоци деловали су од 1537. до 1617. године, ратујући као плаћени
војници или добровољци на страни Аустријске монархије, али идући и у походе на
своју руку. Насупрот релативно кратком периоду од осам деценија свог историјског
постојања, Сењани у усменој епици опстају на врло широком балканском простору
и у дугом трајању. У раду се интерпретирају неке песме о сењским ускоцима са ста-
новишта њиховог анахроног поља, значења и естетске вредности.