Публикације

СЕЊСКИ УСКОЦИ: ЗБИЉА И УСМЕНОПОЕТСКА ФИКЦИЈА

Сењски ускоци деловали су од 1537. до 1617. године, ратујући као плаћени
војници или добровољци на страни Аустријске монархије, али идући и у походе на
своју руку. Насупрот релативно кратком периоду од осам деценија свог историјског
постојања, Сењани у усменој епици опстају на врло широком балканском простору
и у дугом трајању. У раду се интерпретирају неке песме о сењским ускоцима са ста-
новишта њиховог анахроног поља, значења и естетске вредности.

МОДЕЛАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЈУНАКА – СЛУЧАЈ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА

Бугарски хајдук, потоњи византијски деспот и севастократор, епски
војвода Момчило, фигура је која је оставила великог трага на јужнословенско епско
певање, између осталог, и као фиктивни ујак Марка Краљевића. Једна је од ретких
личности која је остала у фолклорном памћењу преко шест векова. Биографски еле-
менти детерминисали су потоње певање о овом јунаку (висок као минаре; смрт
на капијама затвореног града), а кључни детаљи успостављене епске биографије
несумњиво су одређивaли спектар Момчилових домена и његово даље фигурирање у
епским обрасцима, углавном на простору Бугарске.