Публикације

СХВАЋАЊЕ СУДЈЕЛОВАЊА И СУДИОНИЧКОГ УПРАВЉАЊА У КУЛТУРИ КРОЗ РЕПОЗИТОРИЈ РАДОВА МИЛЕНЕ ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

Sudjelovanje u umjetnosti i kulturi predstavlja jednu od ključnih tema u suvremenim raspravama i diskursu kulturne politike. Smatra se da se sudjelovanjem u procesima donošenja odluka mogu nadomjestiti duboki procjepi između retorike i prakse kulture demokracije i uravnotežiti demokratski deficiti u kulturi. Ovaj rad se fokusira na pojašnjavanje sudjelovanja i sudioničkog upravljanja kroz teorijske artikulacije iinterpretacije tih pojmova u polju kulture. Rad se metodološki temelji na analizi teorijske literature te analizi okvira kulturne politike. U analizi različitih koncepcija sudjelovanja kao raspodjele moći, u radu se istražuje repozitorij teorijskog doprinosa Milene Dragićević-Šešić u raspravi o sudjelovanju u kulturi. Analiza doprinosa Dragićević-Šešić razjašnjava naslijeđe i shvaćanje sudjelovanja i sudioničkog upravljanja u kulturi i kulturnoj politici iz perspektive (post)tranzicijskoga konteksta i zemalja u razvoju.