Публикације

ЛУДИЧКО ИЗМЕШТАЊЕ БИБЛИЈСКОГ МИТА

Видео-игра „The Binding of Isaac” (2011) Едмунда Мекмилена (Edmund McMillan) представља постмодерну обраду библијске епизоде о Аврамовом жртвовању Исака, која се – речником „Хетерокосмике” Љубомира Долежела (Lubomir Doležel) – може описати као радикално измештање првобитног наратива. У питању је полемички антисвет, који је представљен кроз перспективу Исака, дечака којег злоставља „телејеванђелизмом” („televangelism”) опседнута мајка. Окосница игре је његово гејмификовано фантазирање о окршају са родитељем, које је прожето дубоком анксиозношћу поводом сопственог сагрешења. Као одговор на осећање нелагоде, дечак инструментализује попкултурне елементе, нарочито из сфере видео-игара. Искуство злостављаности изражава се и кроз тзв. „rougelike” жанр, којем игра припада, што омогућава процедурални израз опсесије кроз итеративно приповедање засновано на разлици и понављању. Циклични наратив ове видео-игре сведочи о (не)могућностима савременог лудизма да искупи трауму злостављања