Публикације

WORLDCAT – СНАГА ГЛОБАЛНЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЕФИКАСНОСТ И ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА

Глобално окружење у којем бибилиотеке делују изузетно се променило последњих година. Људи на различите начине откривају предмете својих интересовања, а библиотечки сервиси морају изградити своје процесе рада у складу с тим. Без обзира на улогу коју библиотека има у својој локалној средини, она мора да омогући да извори постану доступни и у глобалном веб окружењу, чиме се осигурава њихов дуготрајни значај. Од самог почетка 1971. године, WorldCat је настојао да одговори потребама светске библиотечке заједнице за променама. Започевши свој рад као централни каталог библиотечких фондова, WorldCat је постао глобални центар за проналажење, испоруку, аутоматизацију, заједничко коришћење извора и управљање информацијама. Сваки пут када се библиотекар, партнер или крајњи корисник повеже на WorldCat мрежу, та активност омогућава и друге начине сарадње, ефикасности и откривања. WorldCat је постао основ за пружање низа услуга које повезују библиотеке, произвођаче, партнере и кориснике у узајамну, глобалну платформу.