Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2021. години ће бити накнадно објављени.