АНИМАЦИЈА – ИНСТРУМЕНТ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ФРАНЦУСКОЈ