ПОЗОРИШНА КОМУНА КАО НОВИ ВИД САМОУПРАВНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ДРУШТВА

ЗА „ФИЛМСКЕ СВЕСКЕ“, ЗА ФИЛМСКУ ПЕРИОДИКУ – РАЗГОВОР СА ДУШАНОМ СТОЈАНОВИЋЕМ