МАРКСИСТИЧКА ЛИТЕРАТУРА У ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У СР СРБИЈИ 1970-1973.

КЊИГЕ И ЧИТАЊЕ: БИБЛИОГРАФСКИ ИЗБОР ИЗ ПЕРИОДИКЕ 1969-1972.