УЛОГА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА У РАЗВОЈУ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

РАЗУМЕВАЊЕ IBER ALES

ОБРАЗОВАЊЕ СТАНОВНИШТВА И КУЛТУРНЕ НАВИКЕ КАО ОСНОВА УСПЕШНОГ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА