МОРАМ ДА ВИДИМ ОСТРВА – ОД КУБЕ НА ФИЛМУ ДО ЧЕ ГЕВАРЕ У СВЕМИРУ 3Д

Овај текст сумира кубански однос према филмској уметности и начин на који је Куба представљана у холивудском филму кроз протекле деценије. Све то преко политичке репрезентације Кубе, од 1897. када је прва екипа почела да снима на овом острву, до улоге значајног екстеријера који Куба има у серијалима “Кум” и у низу филмова о тајном агенту 007, Џејмсу Бонду. За редитеља Оливера Стоуна који је тамо вишедневно интервјуисао Фидела Кастра за документарни филм о њему, Куба је преегзалтирани Парнас. Кроз све ове фасцете уочавамо нове романтичне преливе које Куба, временом, из Холивудске призме добија, па од узрока хладног рата постаје идеална дестинација за топлу добродошлицу. Овај по(п)литички феномен се потом упоређује са америчким односом према аутохтоној и често политички потпуно опречној јој јапанској острвској култури, оној са другог идеализованог и сатанизованог архипелага, да би се однос према усамљеној аутохтоној култури што подиже свој глас против експлататорског корпоративног система САД потцртао готово идентичном улогом коју има измишљена планета Пандора у најновијем хиту Џејмса Камерона “Аватар”. Како вешти 3Д герилски домороци, који одолевају технолошки премоћнијем непријатељу, у много чему асоцирају на Че Гевару и његову револуционарну компанију, схватамо да је америчка фасцинација Кубом у последње време подигнута на готово гротескну метафизичку разину.

КЛАБЕРСКИ ТРАНСФОРМАНС НЕНАДА РАЦКОВИЋА

Приказом заједничке сарадње између уметника Ненада Рацковића и историчарке уметности Оливере Ерић, описана је сцена београдског клабинга. Рацковићев клаберски трансформанс истовремено доноси критику клабинга, као и идеје за његово другачије промишљање. Придајући подједнак значај видео и ди-џејингу, ново виђење клабинга пружа могућност за ужитак у игри стварања ситуација.

“НА ЖИВО!” РОК ПЕРФОРМАНС И КАКО ГА РАЗУМЈЕТИ

Рад је настао из потребе исказивање става, али и двоумљења проистеклих из властитих размишљања, личних искустава и доживљаја, те доступне литературе, и има за предмет рок концерте и музичке догађаје везане за популарну музику уопште. Дотичући све области битне за тему коју обрађује, текст указује на значај и улогу коју рок концерти имају, анализира питање аутентичности у рок наступу, проблематику комуникације публика – извођач, те тражи могуће додирне тачке са збивањима у позоришној умјетности, прије и послије настанка рок музике.

САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ОПЕРСКЕ ИНСЦЕНАЦИЈЕ И УСПОН ОПЕРСКОГ РЕДИТЕЉА

Музика, текст либрета и редитељско решење су три основне компоненте сваке оперске инсценације. Социолошки и уметнички аспекти редитељског решења условљени су добом, стилом, величином и могућностима ансамбла, па и материјалним могућностима продукције. Између жељеног и реализованог увек постоји извесна разлика, и што је она мања, то се редитељ и његова поставка сматрају успешнијим. Оперски либрето у редитељском поступку може, али и не мора да доживи изразиту трансформацију. Редитељско решење одређује избор стила који не мора да се поклапа са епохом у коју је дело лоцирано. 

КАРНЕВАЛСКИ КАРАКТЕР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ НОВОГ ТАЛАСА НА ПРИМЕРУ ФЕСТИВАЛА “ПОЗДРАВ ИЗ ЗАГРЕБА” И “ПОЗДРАВ ИЗ БЕОГРАДА”

У раду се анализира период новоталасне културе, и то они догађаји и одлике које указују на специфичан карневалски карактер југословенског новог таласа. Методолошки, рад се ослања на Бахтинова тумачења појмова карневала, празника и гротеске. Бахтинова систематизација карневалске књижевности и њених карактеристика, послужила је да се декларативно практично примени на неке од феномена којима је југословенски нови талас представљен јавности, а нарочито на фестивале „Поздрав из Загреба“ и „Поздрав из Београда“. Ови фестивали ће промовисати како уметности које ће бити позициониране у само средиште новог таласа тако и његове основне карактеристике. Све то омогућава садржајнији увид у епоху новог таласа и могућност систематизације до сада теоријски необрађеног материјала.

МЕНИПЕЈА, КАРНЕВАЛ, СКАНДАЛ: HOMO FESTIVUS И HOMO FANTASIA

Светковине су одувек биле присутне у друштвеном животу, у правилном ритму периодичних и цикличних свечаности. По антрополошкој инерцији, свака јавна масовна представа бива образац и одраз друштвеног поретка, односно бива његова експресија, рефлексија, креација и трансформација. Перформативни карактер културе представља једну од примарних основа студија спектакла. Спектакл претвара трајност светковине у ситуацију постизањем ефеката свеобухватности и монтиране визуелизације. Карневалска античка и средњовековна смеховна култура, која подразумева гротескни спој фантастичног и реалног, повезује првобитну митологију (ритуал) и уметничку књижевност. Менипеја је један од главних носилаца и преносилаца карневалског осећања света у литератури све до наших дана. Сцене скандала и разна нарушавања уобичајеног тока догађаја карактеришу менипејску књижевну традицију, а нарочито битно одређују дела Достојевског. Елементе карневалске представности налазимо у поетикама Раблеа, Сервантеса, Шекспира, Достојевског. Настанак данашњих културних манифестација је у нераскидивој вези с празником, а то значи с далеком архаичном митолошком традицијом. Празник је представљао временски исечак који је повезан са сфером сакралног, утичући од самог почетка на појаву и развој уметности и естетске свести. У култури свакодневог живота, празници су битно трансформисани на штету обредних елемената.

ИГРАМ (СЕ), ЗНАЧИ ПОСТОЈИМ ИЛИ УЧЕСТВУЈЕМ, ЗНАЧИ ПОСТОЈИМ

Од синкретичке уметности праисторије, преко религиозног и политичког спектакла историје, до данашње отуђености, људска јединка се није битно мењала. На самом почетку човек је директно укључен у магијске обреде, овај статус губи у корист пасивног посматрача збивања, чему је допринео најновији брзи развој високих технологија и бављење у виртуелном простору. Кроз директно интерактивно учешће у живом спектаклу концерта уметничке музике, савремени човек се враћа својим коренима, постаје активан чинилац у стварању уметничког дела.

ЗАГРЉАЈ У ПОКРЕТУ – ТАНГО ИЗМЕЂУ ИНДИВИДУАЛНОГ ДОЖИВЉАЈА И ДРУШТВЕНЕ ПРАКСЕ

Предмет интересовања су простори у којима се дешавају сусрети између танго плесача и где људи више различитих националности и идентитета практикују овај плес, користећи Аргентину као моћну референтну тачку, али у исто време конституишући различите танго изразе. Нове информационе технологије, промене у мас-медијима, повећана мобилност и проток људи, променљиве праксе субјективизације, заједно са интензивним и некад супротстављеним животним “културним поетикама” – све су део онога што чини могућим формирање аутеничне танго друштвене праксе. Које су могућности у датој ситуацији за покрет и брзину тела танго плесача у најинтимнијем простору који они деле, израженом кроз одређено схватање загрљаја, и одређено схватање хода тј. корака? У којим се све околностима и окружењу актуализује загрљај? Како јавни израз загрљаја отвара простор за полуприватно отеловљење загрљаја у друштвеној арени? Овде се бавимо истраживањем транснационалне “динамике” танго плеса, као и онтолошким димензијама танго плеса.

КУЛТУРА СПЕКТАКЛА И ДРУШТВО ПОТЛАЧЕНИХ

У тексту се преиспитују могући учинци позоришта потлачених Аугуста Боала у контексту дисциплинарног наслеђа и савремених услова културалне производње. Полазећи од претпоставке да његова пракса није у потпуности обрађена, тј. укључена у тело дисциплине, већ да постоје одређена места (меког) отпора механизмима тоталног превођења од стране оперативне логике иманентне савременом друштву спектакла, настојим да усмерим искуства и мисао позоришта потлачених ка успостављању платформе која би омогућила развијање радикалних стратегија отпора, тј. немогућег критичког деловања унутар доминантне регенеративне матрице новомедијске реалности. Као критички потенцијал позоришта потлачених открива се његово истовремено деловање у више регистара, без могућности њихове синтезе или посредовања. Константним померањем пред погледом, боаловски потенцијал показује се као фиктивна претпоставка, “скок вере” ка не/могућем друштву једнаких.

СВЕТОВИ ТЕЛА

Спектакуларна изложба “Светови тела”, рекламирана под слоганом: “феноменални поглед на феномен људског тела”, којом је немачки анатом Гинтер фон Хагенс (Gunther Von Hagens), најпре тржишно препоручивао свој изум – специјални поступак конзервације мртваца који се састојао у томе што их је клесао – пластифицирајући их, разматра се у овом раду као парадигматичан феномен за разумевање објективне стварности присутне у спектакуларној форми која је људски леш увела у свет “enterteinmenta” – забаве и “show businessa”. Спектакл као конкретизована инверзија живота, као крајња консеквенца Ги Деборовог (Guy Debord) “Друштва спектакла: Свет тела”, материјализован у пластифицираној зомбизираној форми, осликава суштину самог пројекта стварности и човековог места у њој, нудећи кључеве за решење загонетке антрополошког усуда западног човека који се приближава самој граници бића у ритуалу што ослобађа тело где је заробљена неразменљива смрт над којом бди наука, савршено се уклопивши у културну матрицу свеопште естетизације.