СХВАТАЊА МИТА КАО ТВОРЕВИНЕ „ПРИМИТИВНОГ МЕНТАЛИТЕТА“