КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ И НИВО ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА