СОЦИО-КУЛТУРНЕ ПРЕПРЕКЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ