МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ У ПИНЧОНОВОМ РОМАНУ В.

Реч која можда најбоље описује свет романа В. Томаса Пинчона јесте реч хаос. Одсуство канона истинитости и референтних тачака у свим сферама стварности постаје универзални принцип, што отвара питање шта је човекова стварност уопште. Пинчон гради свет у коме се губи дистинкција између живог и неживог, могућности контроле и њеног привида, истине и неистине. Ликови романа представљени су као механички конструкти, који се хаотично пробијају кроз гомилу непотпуних информација и полуистина, у жељи да дођу до самоодређења или било каквог значења у свету који их окружује. Њихова немогућност да то постигну, због чега се изнова и изнова врте у зачараном и затвореном кругу незнања, ствара атмосферу апсурда, опште параноје и мрака, која у великој мери подсећа на дистопијске визије будућности. У таквом хаотичном и дезоријентисаном свету, свету који је одређен информацијском ентропијом и гомилањем непотпуних података који се саморепродукују, потрага за истином остаје у домену фантазије. Фантазија постаје једина енклава знања, својеврсни паралелни свет и једино место где се из затвореног круга може изаћи, односно где се може одговорити или бар наслутити одговор на фундаментална питања људске егзистенције. У складу с тим, намеће се питање да ли је свет Пинчоновог романа В. нешто што ће тек доћи или нешто што већ јесте и што је можда одувек и било.

NJENA KRATKA PRIČA ŽIVLJENJA I UMIRANJA U ZBIRCI PJESAMA DO SMRTI NAREDNE SENKE MARIĆ

Senka Marić, priznata bosanskohercegovačka pjesnikinja, ispisuje “njenu” kratku priču ženskog življenja i umiranja u svojoj zbirci pjesama Do smrti naredne, objavljenoj 2016. godine. Nasuprot historiji viđenoj kao njegovoj priči (HIStory), što znači da historiju uglavnom pišu muškarci, njena priča (HERstory) otkriva žensku stranu svijeta kroz njenu ličnu priču. Do smrti naredne je umnogome autobiografska priča, pa ona funkcionira i kao poetski memoar Senke Marić. Njena geneza i kao pjesnikinje i kao žene je jedan od mnogih poetskih nivoa zbirke. Ona se, također, može vidjeti i kao lirski roman o ženskoj ontologiji. Shodno svemu tome, ovaj rad analizira koncepte ženskog bivanja i nebivanja u zbirci pjesama Do smrti naredne Senke Marić, kao i elemente autobiografizacije i mitologizacije njene priče, uključujući i elemente matrilinearnosti u svim tim nivoima.

НАЋИ СВОЈЕ МЕСТО У ЛАНЦУ ЖЕНСКЕ ИСТОРИЈЕ: МАТРИЛИНЕАРНОСТ У ОПУСУ ЕЛЕНЕ ФЕРАНТЕ

У тексту се матрилинеарност чита као средишња тема досадашњег опуса италијанске књижевнице која пише под псеудонимом Елена Феранте (Elena Ferrante). Већ у њеном првом роману L’amore molesto (1992) уводи се пар мајка : ћерка, који се даље развија у све разгранатију мрежу женских односа, све до њене посљедње књиге, такозване Напуљске тетралогије. Интерпретација се заснива на проналажењу кључних карактеристика које одређују односе унутар матрилинеарног низа – искуству ћерке која трага за фигуром идеалне мајке, њеном освјешћивању да постоји женска историја коју треба да реинтерпретира како би могла да се ослободи наметнутих патријархалних оквира, постајање мајком и супругом и потоње редефинисање тих улога, најчешће кроз напуштање породице и/или супруга зарад живота који није само везан за приватну сферу, и сл. На тај начин се успоставља паралела између ликова жена не само унутар текста једног романа, већ на нивоу читавог досадашњег опуса Елене Феранте.

ПРИНЦИП МАТРИЛИНЕАРНОСТИ У РАБИНСКОМ ЈУДАИЗМУ

Матрилинераност у јудаизму представља предмет дебата, будући да још увек нема јединственог одговора на питање његовог порекла у овој религији и разлога за инкорпорирање у праксу рабина. Фактори који су довели до појаве матрилинеарности код Јевреја несумњиво су многобројни и различити, премда сви осликавају социо-економско стање једног друштва у конкретном историјском тренутку. Овај рад пружа увид у општа сазнања која се тичу принципа матрилинеарности у јудаизму, нудећи нека објашњења за његово увођење од стране рабина. Кључно питање на које рад треба да одговори јесте да ли матрилинеарност код Јевреја има своје Библијско утемељење.