УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ СВЕТЛОСНИХ ФОРМИ ВОЈИНА БАКИЋА КАО МИНИМАЛ АРТА

У тексту ће бити речи о скулптурама Војина Бакића, пре свега о њиховим формама са аспекта формалне и контекстуалне анализе. Текст ће настојати да одговори на питање могу ли се његове скулптуре Светлосне форме из 1963-64, посматрати као минимал арт или не и зашто, те стога који сe аргументи у дефинисању и контекстуализацији уметности минимала могу применити при карактеризацији Бакићевих дела. Такође, поред формалне анализе, за разумевање дела овог аутора потребно је посматрати контекст настанка дела, као и уметничке размене и утицаје. Настојаћу да изложим већ дате аргументе ликовних критичара/ки и историчара/ки уметности, као и да предложим своја разматрања о поменутој теми. Рад би, узевши претходну аргументацију у обзир, указао на могућа тумачења у простору између датих категорија. Шира контекстуализација Бакићевих Светлосних форми и осврт на њима савремене и сродне уметничке феномене послужиће као смернице за даље истраживање у правцу могућег дефинисања минимал уметности на простору бивше Југославије.

АСПЕКТИ МИНИМАЛИЗМА У УМЕТНОСТИ ДЕВЕДЕСЕТИХ: МИРЈАНА ЂОРЂЕВИЋ И ИВАН ИЛИЋ

Рад ће се бавити уочавањем и интерпретирањем елемената историјског минимализма у примерима уметности деведесетих у Србији. Примери редуктивног приступа у националној уметности постоје али систематичнија употреба аспеката блиских и/или истоветних минималистичкој геометријској форми, серијској синтакси индустријске производње, серијалности и репетитивности, приметнија је у неким уметничким праксама у последњој деценији 20. века. Намера је да се истражи природа и смисао ових релација, да се испита да ли је реч само о посред(ова)ној вези или је реч о критичкој рецепцији минимализма, попут оне заступљене у уметничким токовима исте деценије у свету.

МИНИМАЛИЗАМ КАО ИЗРАЗ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НА СЕФАРДСКИМ СПОМЕНИЦИМА НА ЈЕВРЕЈСКОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ

Сефардски споменици на Јеврејском гробљу у Београду представљају значајну тему за разматрање визуелног идентитета jеврејске заједнице у Србији. Као белези културне историје једног народа, они су доказ једног стила који постаје специфичан за сефардске Jевреје на читавом Балкану током 18. и 19. века. Својом једноставношћу и минималистичком монументалношћу доводе посматрача у стање контемплације, а својим прочишћеним формама истраживаче фуненрарне уметности у анализу стила који је настао спајањем традиција двају народа. У овом раду покушаћемо да тај стил загробне уметности повежемо са филозофским схватањима минимализма, који је у случају јеврејског народа настао због многих историјских и друштвених околности. Не у жељи да побијемо филозофске основе на којима је настао овај уметнички правац 60-их година 20. века, већ да препознамо његове прапочетке у култним гробним местима, где је временом добијао историјску и религијску вредност, а које је као новоформирани стил искључивао из свог симболизма. Уколико поменуте типове надгробних споменика ставимо у Ајншајново релативно време и простор из кога нам они одашиљају другачију енергију, онда можемо да се позовемо на ону девизу уметничке форме у минимализму, Мање је више, док намерно одсуство објективности говори више од самих објеката.

БОГАТСТВО МИНИМАЛИЗМА НА ИНТЕРНЕТУ

Онлајн комуникација и све иновације које она са собом носи отварају многа поља анализе у областима као што су лингвистика, психологија, социологија, те све њихове интердисциплинарне комбинације. Једна таква иновација, у највећој мери везана за виртуелни свет и комуникацију, описује се у овом раду. Прво се дају дефиниције емотограма и њихово порекло, тј. контекст у коме су настали и разлози за њихову популарност, а онда се говори о еволуцији изгледа емотограма, од најједноставнијих графичких приказа састављених искључиво од знакова интерпункције до сличица које представљају најразноврсније ствари. Потом се детаљно расправља о три функције емотограма у онлајн комуникацији: преношење израза лица саговорника, преношење емоција које саговорници осећају, и изражавање неколиких прагматичких функција као што су обележавање позитивног става, обележавање ироније, или функција емотограма као прагматичке ограде која ублажава негативност исказа, као нпр. када се говорник на нешто жали или кад нешто захтева, или која појачава позитивност исказа, нпр. када се говорник захваљује или нешто некоме обећава.

МИНИМАЛИЗАМ У КРАТКИМ ПРИЧАМА ЕН БИТИ: КАО СТАКЛО

Рад се бави представљањем карактеристика приповедне поетике која се у Америци јавила осамдесетих година прошлог века и која се назива минимализмом, испитујући ове карактеристике у краткој прози Ен Бити генерално, као и посебно – на примеру кратке приче Као стакло. Анализом се долази до закључка да се главна обележја приповедања Битијеве поклапају са типичним карактеристикама минимализма, а то су у првом реду једноставност у структури реченице, оскудност мотива и вокабулара, мали број ликова и одсуство класичних елемената приповедања као што су заплет и дескрипција који уступају место откривању визуелних садржаја тј. визуелизацији нарације као карактеристичној техници Ен Бити која причи даје њену типичну нелинеарну структуру.

СТРАТЕГИЈЕ ФИЛМСКОГ МИНИМАЛИЗМА И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО У НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНОМ ФИЛМУ ДОЛАЗАК ДЕНИЈА ВИЛНЕВА

Научна фантастика као филмски жанр неретко примењује стратегије минимализма – у елементима као што су наративна структура, одабир планова, покрети камере, композиција кадра, осветљење и боја, костим и сценографија, и звучна нарација, примена минималистичких техника сведочи о трансценденталном стилу, схваћеном онако како то наводи Пол Шредер седамдесетих у својој истоименој студији (иако се она сама не бави овим жанром). Онтолошка питања која постављају СФ драме као што су 2001: Одисеја у свемиру Стенлија Кубрика, Соларис Андреја Тарковског, Сунце Денија Бојла или Гравитација Алфонса Куарона, у којима напетост лежи у сусрету човека и васионе, микро и макрокосмоса, и трансцендирању овоземаљске егзистенције, уоквирују и филмски наратив Долазак канадског редитеља Денија Вилнева. Он доследном применом минималистичких стратегија води главну јунакињу кроз контакт са ванземаљским бићима у домен трансценденталног искуства. Овај рад износи те стратегије које се у медију филма наслањају на минималистичке поступке аутора у ликовним уметностима (Френк Стела, Барнет Њумен, Марк Ротко) као и на поступке минимализма у музици кроз дизајн звука и оригинални soundtrack.