РАДНИЧКА КЛАСА И МОДЕРНА МАСОВНА КУЛТУРА ПРЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА РАДА И РАДНИЧКА КУЛТУРА У АМЕРИЦИ 1815-1919.

ЈА САМ ДОБРОВОЉНИ РОБИЈАШ – РАЗГОВОР С РАДНИКОМ

ГРУПЕ „АБРАШЕВИЋ“ 1905-1940. ОБЛИЦИ И САДРЖАЈИ КУЛТУРНОУМЕТНИЧКИХ АКТИВНОСТИ

ПАРАЛЕЛНА КУЛТУРА: ИСТОРИЈА РАДНИЧКЕ КУЛТУРЕ У ФРАНЦУСКОЈ