НЕПИСМЕНОСТ, ДУГ ПРАТИЛАЦ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА СР СРБИЈЕ