КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И МЕДИЈИ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ, ТАТЈАНА НИКОЛИЋ: ДИГИТАЛНИ ХОРИЗОНТИ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА, БЕОГРАД: ИНСТИТУТ ЗА ПОЗОРИШТЕ, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И CLIO, 2021.

ИКОНА И ТЕЛО

ТОДОР МИТРОВИЋ: ИКОНА И ТЕЛО – O УТИЦАЈУ ВИЗУЕЛНИХ
УМЕТНОСТИ НА ПОНАШАЊЕ И НА ОДНОС ПРЕМА ТЕЛЕСНОСТИ
У СРЕДЊЕМ ВЕКУ. БЕОГРАД – ШИБЕНИК: ИСТИНА – ИЗДАВАЧКА
УСТАНОВА ЕПАРХИЈЕ ДАЛМАТИНСКЕ, 2022.

СУБВЕРЗИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ТИШИНЕ – СПОРИ МЕДИЈИ

КА ЛИЧНОЈ ИЛИ ДРУШТВЕНОЈ ПРОМЈЕНИ
JENNIFER RAUCH: SLOW MEDIA: WHY ’SLOW’ IS SATISFYING, SUSTAINABLE
AND SMART, NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2018.

ЗА ЈЕДНУ ОДГОВОРНУ КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ

ПРИКАЗ КЊИГЕ: ВЕСНА ЂУКИЋ, ПАМЋЕЊЕ КАО ОТПОР ЗАБОРАВУ
– КРАТКА СТУДИЈА ПОЛИТИКЕ ОЧУВАЊА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ
ИДЕНТИТЕТА, ИНСТИТУТ ЗА ПОЗОРИШТЕ, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ,
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МАТИЦА СРПСКА, БЕОГРАД И
НОВИ САД, 2022.

ТЕОРИЈА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ У УМЕТНОСТИ ФИЛМА СВЕТА

XX ВЕК ИЗ ИНТЕЛЕКТУАЛНОИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Enco Traverso, Istorija kao bojno polje. Interpretiranje nasilja 20. veka,
s francuskog prevela Olja Petronić, Beograd: Fakultet za medije i
komunikacije, 2020.

„ЧЕКА ИХ НЕСАГОРЕЛА КОРАБЉА”

Драгана Ратковић, Песник и емиграција. Концептосфера дома и домовине
у поезији Александра Петрова, Београд: Институт за
српски језик САНУ, 2020.

О КУЛТУРНОЈ ДИПЛОМАТИЈИ

ВЈЕРА МУЈОВИЋ: КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА У СЛУЖБИ СРБИЈЕ,
ПРВО ИЗДАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД, 2020

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА МИСИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

ДРАГАН ХАМОВИЋ, ЗНАЦИ РАСПОЗНАВАЊА: ПРИЛОЗИ ЗА
САМОРАЗУМЕВАЊЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, CATENA MUNDI,
БЕОГРАД, 2020