XX ВЕК ИЗ ИНТЕЛЕКТУАЛНОИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Enco Traverso, Istorija kao bojno polje. Interpretiranje nasilja 20. veka,
s francuskog prevela Olja Petronić, Beograd: Fakultet za medije i
komunikacije, 2020.

„ЧЕКА ИХ НЕСАГОРЕЛА КОРАБЉА”

Драгана Ратковић, Песник и емиграција. Концептосфера дома и домовине
у поезији Александра Петрова, Београд: Институт за
српски језик САНУ, 2020.

О КУЛТУРНОЈ ДИПЛОМАТИЈИ

ВЈЕРА МУЈОВИЋ: КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА У СЛУЖБИ СРБИЈЕ,
ПРВО ИЗДАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД, 2020

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА МИСИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

ДРАГАН ХАМОВИЋ, ЗНАЦИ РАСПОЗНАВАЊА: ПРИЛОЗИ ЗА
САМОРАЗУМЕВАЊЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, CATENA MUNDI,
БЕОГРАД, 2020

О НЕСВАКИДАШЊОЈ ПРЕДАНОСТИ СОЦИОЛОГИЈИ

ДРАГАН ТОДОРОВИЋ, ПРИРЕЂИВАЧ ЗБОРНИКА БИТИ СОЦИОЛОГ:
СПОМЕНИЦА ДРАГОЉУБА Б. ЂОРЂЕВИЋА, НОВИ САД: ПРОМЕТЕЈ И НИШ:
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, 2019

СИНТЕЗЕ, СУСРЕТИ