О НЕКИМ ПРОБЛЕМИМА ЈЕЗИКА У НОВИЈОЈ УМЕТНИЧКОЈ ПРАКСИ

ЕСТЕТИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ – ПОЛИТИЗАЦИЈА УМЕТНОСТИ