МЕДИЈСКА СЛИКА КАМПАЊЕ ЗА УКИДАЊЕ РИЈАЛИТИЈА У СРБИЈИ

Популарност ријалити програма у Србији и неетичност продукције већине њих покренуло је неколико грађанских иницијатива за укидање овог, по многима, „воајерског“ формата. Чињеница да је резултат иницијативе из 2019. готово 50000 прикупљених потписа указује на оправданост истраживачког задатка да се деконструишу начини на које су медији о томе извештавали, као и дискурсне стратегије коментара корисника онлајн платформи на те текстове. Основне истраживачке методе су биле критичка анализа дискурса и дескриптивна метода. Узорак је обухватио 110 текстова у току 5 година (2015-2019) и 236 припадајућих коментара корисника. Резултати указују на то да постоји мала критчна маса медијски писмених грађана и грађанки у Србији који препознају све негативне али и позитивне стране формата; да су само медији, које сврставамо у професионалне и критичке, пратили кампање.