ШТА ЈЕДУ САЈБЕРИ? ОРАЛНА ЛОГИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ДРУШТВА

САЈБЕР-ПРЕДЕЛИ, КОНТРОЛА И ТРАНСЦЕНДЕНЦИЈА: ЕСТЕТИКА ВИРТУЕЛНОГ

НА МАТРИКСУ: САЈБЕР-ФЕМИНИСТИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ

ТЕХНОФОБИЈА И РОД – ДА ЛИ СУ КОМПЈУТЕРИ “ЗВЕЧКЕ ЗА ДЕЧКЕ”?

ЧИТАЊЕ СКРИВЕНИХ ПОРУКА У САЈБЕР-ПРОСТОРУ: СЕМИОТИКА И КРИПТОГРАФИЈА

ИМА ЛИ СЛОБОДЕ ГОВОРА НА МРЕЖИ? ЦЕНЗУРА У ГЛОБАЛНОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

ДА ЛИ СУ МУД-ови ЗАЈЕДНИЦЕ? ИДЕНТИТЕТ, ПРИПАДАЊЕ И СВЕСТ У ВИРТУЕЛНИМ СВЕТОВИМА