УЛОГА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА У ПРОМОЦИЈИ КУЛТУРЕ У ФРАНЦУСКОЈ 2013–2017.

ПРИЈАТЕЉСТВО ИЗМЕЂУ ФРАНЦУСКИХ И СРПСКИХ ВОЈНИКА У ОКВИРУ ИСТОЧНЕ ВОЈСКЕ ИЗМЕЂУ 1915. И 1918. ГОДИНЕ

О СРБИЈИ И СРБИМА У ДЕЛИМА ФРАНЦУСКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

СРПСКИ ПИТОМЦИ НА ШКОЛОВАЊУ У ПАРИЗУ ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА