ПОЗОРИШНЕ (ПОЛИТИЧКЕ) ФАБРИКЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

АЛТЕРНАТИВНО ПОЗОРИШТЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ОСАМДЕСЕТИХ

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА СВЕТСКИХ КЛАСИКА У ПОЗОРИШТУ НА КРАЈУ XX ВЕКА