САЈБЕРРАТ, БОГ И ТЕЛЕВИЗИЈА: ИНТЕРВЈУ СА ПОЛОМ ВИРИЛИОМ

ДЕЛА ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА И ПРОБЛЕМ ЊИХОВОГ ВРЕДНОВАЊА

ЈА САМ ДОБРОВОЉНИ РОБИЈАШ – РАЗГОВОР С РАДНИКОМ