РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСА “КУЛТУРА” – ПРВА ДЕЦЕНИЈА (1968-1978)

ИСПОВЕСТИ ЂАКА МОНАШКЕ ШКОЛЕ СВЕТОМ КРАЉУ ДЕЧАНСКОМ АПРИЛА 1941.

ПОЛИТИКА ПРОГРАМИРАЊА – КУЛТУРНИ ДИВЕРЗИТЕТ И ЗАБАВА НА РТ ВОЈВОДИНА

РЕЛИГИЈСКИ ИЗВОРИ ЕКОЛОШКИХ ПОКРЕТА У ЕПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

ЈУНГОВА АНАЛИЗА НЕЛАГОДНОСТИ ПОЈЕДИНЦА У САВРЕМЕНОЈ КУЛТУРИ