Публикације

КРИТИКА И ДОМЕТИ ТЕОРИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ЈЕЗИЧКОГ СИСТЕМА

У раду смо покушали да прикажемо теорију глобалног језичког система Абрама де Свана. Понудили смо критичку анализу примене теорије рационалног избора на проблем динамике између различитих природних језика. Употреба теорије рационалног избора и де Сванов инструмент комуникативне вредности је ограничио домет његовог доприноса да створи комплексније објашњење учења другог језика. Де Сванов еклектичан (паралелан) приступ у разматраној студији не решава проблем уског теоријског оквира глобалног језичког система (комуникативна вредност). Ипак, понудили смо могуће правце за побољшање и боље разумевање глобалног језичког система, унутар истог теоријског оквира.