Публикације

РОДНА ПОЛИТИКА У РОМАНИМА ЛЕТО ПРЕ СУМРАКА ДОРИС ЛЕСИНГ И ЖИВОТИ ДЕВОЈАКА И ЖЕНА АЛИС МАНРО

Ослањајући се на виђењa Кејт Милет и њена тумачења патријархата из различитих перспектива у делу Сексуална политика, у овом раду се анализира родна политика у романима Лето пре сумрака Дорис Лесинг и Животи девојака и жена Алис Манро. У оба дела се сусрећемо са две генерације жена у оквиру англофоне културе седамдесетих година двадесетог века. Старије протагонисткиње, Кејт у роману Лето пре сумрака и Ади у роману Животи девојака и жена, не могу да живе онако како би желеле и буду испоштоване онако како заслужују, јер им патријархални систем, преко својих институција, намеће устаљене обрасце понашања од детињства и ране младости. Међутим, њихове животне приче су на известан начин послужиле као опомена млађој генерацији жена у поменутим романима. Стога, Морин у роману Лето пре сумрака, као и Дел у роману Животи девојака и жена, одбијају да прихвате стереотипне родне предрасуде и повинују се правилима и очекивањима патријархата.