Публикације

НАРАТИВНЕ МАТРИЦЕ И ДИСКУРЗИВНЕ ПРАКСЕ ФИЛМА МОНТЕВИДЕО, БОГ ТЕ ВИДЕО

Циљ овог рада је да утврди и објасни основне наративне матрице и дискурзивне праксе филма “Монтевидео, Бог те видео!” који је премијерно приказан 20. децембра 2010. године. Теоријски оквир је заснован на критичким медијским студијама и студијама филма. У раду су коришћене методе наративне и дискурзивне анализе. Рад треба да покаже колико избор наративних елемената утиче на успех филма.