Публикације

АГЕНТ СМИТ – ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ

Текст анализира преображаје лика Агента Смита у филмској трилогији Матрикс на залеђу Хегелових идеја изложених у „Филозофији историје”. Догађање у трилогији сагледава се као напредовање свести о слободи и међусобном признању људи и вештачких интелигенција. Агент Смит је кључна личност у том процесу јер захваљујући Смиту као вирусу а) Нео постаје Одабрани, б) људи увиђају да право на живот и слободу не имплицира уништење матрикса и машина и ц) вештачке интелигенције увиђају да морају признати људима право на буђење и опстанак уколико желе да постигну равнотежу. Такође, анализира се и улога сплета Архитекта- Пророчица као творца плана који Смит и Нео остварују, уравнотежење виртуалног света, те се показује могућност једне теодицеје њиховог деловања.