Публикације

ОПШТЕ ОДЛИКЕ УМЕТНОСТИ И УЛОГА МЕДИЈА – ИЗНОШЕЊЕ ДРУШТВЕНОАНГАЖОВАНОГ СТАВА БЕОГРАДСКОГ НОВОГ ТАЛАСА

Сам крај 70-тих и почетак 80-тих година прошлог века обележила је изненадна ерупција стваралачке енергије, која је српској уметничкој продукцији дала самосвојан печат у оквиру светских токова. Аутентичне вредности периода у музици познатог као Нови талас, биле су изражене кроз заједничке акције, различите форме културног отпора и отворене друштвено-политичке интервенције. Друштвена функција ових текстова, као и њихови коренити захвати и визионарство, дозвољава нам не само да Нови талас сагледамо као уметнички правац савремене авангарде, већ и да осветлимо његову значајну уметничку продукцију која је одредила и пратила, широј јавности много познатији, музички израз.