Публикације

ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

У раду је дат преглед развоја система узајамне каталогизације у Србији и укључивања у регионалне и светске библиотечке мреже. Указано је на могућности претраживања које Виртуелна библиотека Србије пружа корисницима и приказани планови развоја у контексту светских трендова прерастања библиотечких каталога у портал за приступ потпуним информацијама.