Публикације

ЕСТЕТСКА УТОПИЈА ВИЉЕМА МОРИСА

Циљ овог рада је да укаже на културну и интелектуалну релевантност мисли Виљема Мориса на почетку трећег миленијума. Она је, у првом реду, изложена у његовом роману „Новости ниоткуда” који у будућност пројектује друштво чија је основна одлика истовремена естетизација и поједностављивање живота у епохи која би се могла назвати постиндустријском. У првом делу рада изложени су елементи интелектуалне биографије Виљема Мориса и указано на темељну разноликост разумевања и рецепције његовог дела током последњих стопедесетак година. Потом су анализиране основне одлике његове утопијске имагинације и изложени аргументи који говоре у прилог њихове непролазне релевантности. У завршном делу рада преиспитује се и потврђује тврдња да је Виљем Морис био у првом реду морист – термин којим је означена његова оригинална синтеза романтизма, марксизма и утопизма.