Публикације

КЊИГЕ И ПРОСВЕТА КАО СРЕДСТВО НАЦИФИКАЦИЈЕ ВОЈВОЂАНСКИХ НЕМАЦА

У раду се анализира књига као средство нацистичке индоктринације Немаца у Војводини тридесетих година XX века. У раду су изнете књиге нацистичких аутора које су биле главна литература за идеолошку индоктринацију у нацистичком духу. Изнети су и мање познати подаци да је у Новом Саду деловала књижара „Култура” која је била специјализована за ширење нацистичке литературе. Посебно је обрађена Приватна немачка учитељска школа у Новом Врбасу, која је била центар нацистичке пропаганде. То је важно навести јер су будући учитељи користили свој положај да у нацистичком духу и путем књиге идеолошки усмере своје ђаке. Објављени су и извештаји тадашње штампе на српском језику о нацистичкој пропаганди која је вођена на подручју Дунавске бановине. Закључак овог рада сугерише да је књига имала огроман утицај на нацификацију Немаца као југословенске мањине, у време када су други медији (осим штампе) били тешко доступни тој националној заједници.