Публикације

ТАЈНЕ БЕОГРАДСКЕ ГЛАВЊАЧЕ 20-ИХ ГОДИНА ХХ ВЕКА

Зграда полиције у Управи града Београда, злогласна Главњача, представљала је симбол репресије и обрачунавања са политичким неистомишљеницима државног режима у доба Краљевине Југославије. У раду су представљени упечатљиви примери поступања са неполитичким затвореницима током 20-их година ХХ века. Премда су били део обичног света, тортура над лицима са којима се лако могло идентификовати неретко је изазивала огромну пажњу јавности. Случај Љубице Љубичић, девојке која је преминула од последица пребијања у Главњачи 1924. године, пунио је ступце у дневним листовима. Премда је држава показала неспремност да се у овом периоду ухвати у коштац са решавањем овог питања, проблематика Главњаче ангажовала је различите појединце и организације, од којих се истакало Удружење београдских студенткиња.