Публикације

ЛИДЕРСКИ СТИЛ МИРЕ ТРАИЛОВИЋ: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ У БИРОКРАТСКОМ СВЕТУ

Ова студија истражује лидерски стил позоришне редитељке, продуценткиње и менаџерке Мире Траиловић (1924-1989). Њена лична прича јесте прича позоришног развоја у Југославији и социјалног и културног развоја Београда и Југославије у периоду од 1956-1989. године, периоду коме је она допринела у великој мери. Основни фокус студије је проучавање лидерских способности Мире Траиловић које су допринеле новим организационим формама у култури, новим методама менаџмента (адаптивни менаџмент квалитета) и специфичним организационим културама. Студија разматра у којој су мери њене лидерске способности допринеле променама очекивања културне јавности као и њен утицај на лидере јавног мњења и политичке лидере социјалистичке Југославије (посебно очекивања у односу на естетске и етичке вредности позоришних представа). Студија истиче који су то квалитети издвојили Миру Траиловић у време када су културним животом управљали пре свега мушкарци и то они који су произашли из партизанског покрета. Већина ових мушкараца, пореклом из радничке класе, служили су званичној идеологији док је Мира Траиловић представљала супротност свему што су они оличавали. Методологија истраживања укључује архивску анализу, библиографско истраживање, интервјуе са кључним сарадницима и лично искуство ауторке овог текста (организаторке БИТЕФ-а 1973. и 1974. године)