Публикације

ПАМЋЕЊЕ СРБИЈЕ У ПАМЋЕЊУ ЕВРОПЕ И ПАМЋЕЊУ СВЕТА

Национална стратегија о дигитализацији и очувању културног наслеђа у Србији још увек није израђена нити званично усвојена у Министарству културе, али Народна библиотека Србија (НБС) развија Дигиталну библиотеку Србије (ДБС) од 2003. године. НБС данас има више од 100 дигиталних колекција грађе која припада културном наслеђу и око два милиона дигиталних јединица. Од 2005. године, када је НБС постала пуноправни партнер пројекта Европска библиотека (The European Library – TEL), све њене дигиталне колекције налазе се на TEL порталу. Од 2008. године, када је покренут портал Europeana, све дигиталне колекције НБС укључене су на овај портал. Најзначајније дигиталне колекције НБС такође су део Светске дигиталне библиотеке (World Digital Library – WDL), пројекта који су покренули Унеско и Конгресна библиотека. Иако још не постоји званична национална стратегија дигитализације културног наслеђа, памћење Србије је већ постало део памћења Европе и памћења света.

ДИГИТАЛНА ТВРЂАВА: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Дигитализација националне баштине представља сложен процес који захтева систематичност на свим нивоима одлучивања, као нужност за логичан и равномеран развој националног пројекта дигитализације. Ту систематичност би требало да обезбеди добра национална стратегија дигитализације. Да ли постоји нешто што може да инспирише на брже доношење оваквог документа и постоје ли препреке на том путу? Одговор ће бити потражен у досадашњим напорима уложеним у стратегију дигитализације у Србији, у препорукама Европске уније у овој области, међу примерима добре праксе у земљама у окружењу које имају неку врсту националног програма дигитализације, али и у полемикама о одрживости стратегије. Тренутно стање ствари у Србији потврђује да неорганизована и несистематска дигитализација и низање појединачних затворених пројеката, дугорочно не даје резултате који би се могли постићи јасном политиком и систематским приступом дигитализацији. С друге стране, доношење националне стратегије дигитализације личи на освајање добро утврђене тврђаве.