Публикације

КАРНЕВАЛСКИ КАРАКТЕР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ НОВОГ ТАЛАСА НА ПРИМЕРУ ФЕСТИВАЛА “ПОЗДРАВ ИЗ ЗАГРЕБА” И “ПОЗДРАВ ИЗ БЕОГРАДА”

У раду се анализира период новоталасне културе, и то они догађаји и одлике које указују на специфичан карневалски карактер југословенског новог таласа. Методолошки, рад се ослања на Бахтинова тумачења појмова карневала, празника и гротеске. Бахтинова систематизација карневалске књижевности и њених карактеристика, послужила је да се декларативно практично примени на неке од феномена којима је југословенски нови талас представљен јавности, а нарочито на фестивале „Поздрав из Загреба“ и „Поздрав из Београда“. Ови фестивали ће промовисати како уметности које ће бити позициониране у само средиште новог таласа тако и његове основне карактеристике. Све то омогућава садржајнији увид у епоху новог таласа и могућност систематизације до сада теоријски необрађеног материјала.

ДВЕ-ТРИ СТВАРИ О ГОДАРУ

У раду се разматра веза између друштвене теорије односно критичке социологије и филозофије и ангажованих филмова француског редитеља и истакнутог представника новог таласа (La Nouvelle Vague) Жан-Лик Годара. Уз кратки осврт на његове филмове „Две три ствари које знам о њој”, „Викенд” и „Кинескиња” – сва три филма снимљена су исте 1967. године – скренута је пажња на могућности „заједничког наступа” социологије и социјалне филозофије и филмске уметности.

ОПШТЕ ОДЛИКЕ УМЕТНОСТИ И УЛОГА МЕДИЈА – ИЗНОШЕЊЕ ДРУШТВЕНОАНГАЖОВАНОГ СТАВА БЕОГРАДСКОГ НОВОГ ТАЛАСА

Сам крај 70-тих и почетак 80-тих година прошлог века обележила је изненадна ерупција стваралачке енергије, која је српској уметничкој продукцији дала самосвојан печат у оквиру светских токова. Аутентичне вредности периода у музици познатог као Нови талас, биле су изражене кроз заједничке акције, различите форме културног отпора и отворене друштвено-политичке интервенције. Друштвена функција ових текстова, као и њихови коренити захвати и визионарство, дозвољава нам не само да Нови талас сагледамо као уметнички правац савремене авангарде, већ и да осветлимо његову значајну уметничку продукцију која је одредила и пратила, широј јавности много познатији, музички израз.