Публикације

ТЕОРИЈА ЕВОЛУЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДАРВИНИЗМА И ЛАМАРКИЗМА

Циљ овог текста је да означи основне правце тумачења природне селекције у раној рецепцији теорије еволуције у Србији и отпоре на које су наилазиле неке Дарвинове идеје. Анализа је, дакле, усмерена на контроверзе око идеја везаних за питање еволуционих механизама, тј. за питање природне селекције и наслеђивања стечених особина као и око идеје компетиције која је била од средишњег значаја за дарвиновску природну селекцију. Ови аспекти тумачења Дарвинове теорије су, наиме, били од значаја за културу у целини и они се, у најширем смислу, могу посматрати као једна врста симптома општег стања духа.