Публикације

ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА НАСЛЕЂА КРОЗ СИСТЕМ ФОРМИРАЊА КУЛТУРНИХ РУТА

Културне руте су релативно нов појам у стручној литератури којим се дефинишу културни, туристички производи засновани на комплексу туристичких атракција и дестинација које се међусобно повезују, док се правац путовања туристичком рутом обично састоји од путева са значајним пејзажним, културним, историјским, геолошким или природним вредностима, а укључује разгледање и интерпретацију локалитета који се налазе у оквирима културне руте. Путеви културе могу постати туристичке дестинације због својих веза с познатим местима, догађајима или личностима. Формирање културних рута као туристичких производа сматра се новим начином заштите, ревитализације, употребе и презентације културног наслеђа. Ипак, концепт културних рута који се примјењује у свету и Европи, тек је у свом зачетку на територији Србије. Овом приликом су представљени основни принципи формирања културних рута, а извршен је и увид у постојеће иницијативе и пројекте формирања културних рута у Србији, са посебним освртом на постојећи мастер план „Пут римских царева у Србији” чија је критичка евалуација извршена.