Публикације

НА МАРГИНАМА МЕДИЈСКЕ АГЕНДЕ: (НЕ)ПРИВИЛЕГОВАНА МЕСТА КУЛТУРЕ

Јавни сервис Радио телевизије Србије, на основу законске регулативе јесте посредник у остваривању јавног интереса грађана. Информисање грађана на целој територији земље и то равноправно и уравнотежено је један од задатака програма Радио телевизије Србије. Основно истраживачко питање је: да ли Културни дневник Радио телевизије Србије (РТС) остварује стандарде прописане Законом о јавним медијским сервисима. Посебно питање је да ли је присутна маргинализација других места културе у односу на Београд. Мониторинг је обављен од 1. маја до 31. маја 2018. године и обухватио је 23 емисије емитоване у том периоду.

КУЛТУРА КАО ДЕО ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ БЕОГРАД – ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА СРБИЈЕ

Од 2006. године када је Радио–телевизија Србије почела процес трансформације у јавни медијски сервис, пред Телевизију Београд постављени су програмски захтеви карактеристични за високе стандарде јавног сервиса. У овом раду анализира се програм о култури, као један од показатеља успешности трансформације Телевизије Београд у јавни сервис, с обзиром да је реч о програму који је значајан за ширење знања и остваривање образовне функције медија, као и за очување културне баштине и културног идентитета народа. Више од пола века културни програм је заузимао значајно место у програму Радио-телевизије Србије, која је поставила како ауторске тако и продукцијске стандарде вредне пажње. Циљ овог рада је да се установи место и улога садржаја посвећених култури на Телевизији Београд. Полазна хипотеза је да темама из културе данас није посвећено довољно простора на Телевизији Београд. Концепција формата познатог као „Културно-образовни програм“, чини се, није најбоље решење јер се и у „конгломерату“ разноврсних програмских садржаја место за културу налази на маргинама.