Публикације

ПРАЗНИЧНО ВРЕМЕ БЕОГРАДСКОГ САЈМА КЊИГА

Модерни празници наследили су ритуално-симболичке форме ранијих, превасходно религијских празничних форми. Савремени хепенинзи поседују елементе ритуала који разбијају хронотоп свакодневне линеарности, стварајући својим догађањем искорак у уметнуто време празника. Потреба за ритуалом опстаје у савременом културно-политичком дискурсу као архетипска неопходност, чијим се присуством заједница потврђује и обнавља. Релативизација тог архетипског норматива лежи у чињеници да модерна светковина не поседује капацитет тоталности којом би се друштвена заједница у целини идентификовала са њом. Партикуларност модерног празника је детермината модернитета.