Публикације

УЛОГА КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА У ДИГИТАЛНОЈ МЕДИЈСКОЈ КУЛТУРИ И ЈАЧАЊУ ДИГИТАЛНОГ ИМУНИТЕТА

Проглашење ванредног стања у Србији узроковано светском пандемијом КОВИД-19 вирусом, довела је до највеће светске кризе од Другог светског рата. Увођењем мера карантина током пролећа 2020. године, дигитална трансформација у многим друштвима је убрзана, а значај медијске и информационе писмености у новонасталим околностима јасно је истакнут. Начини информисања и медијске навике грађана су се мењале, уведен је рад од куће, онлајн настава, а електронска куповина осликавала је нову реалност. Дигитални простор постајао је презасићен информативним, образовним, комерцијалним садржајима и многе институције културе и уметности учиниле су доступним дигитализоване своје архиве, фундусе, вредности, баштину. Интеракција у јавном, дигиталном простору, бивала је све интензивнија, а критичко мишљење афирмисало се као неопходност за јачање дигиталног „имунитета” сваког појединца, али и друштва. Са појавом пандемије паралелно је дошло до појаве инфодемије, која је пред грађане ставила задатак за интензивним критичким преиспитивањем нове дигиталне медијске културе, самог појма медија, пратеће регулативе и медијске политике генерално. У овом раду представљене су стратешке активности Министарства културе и информисања, на плану развоја и унапређења медијске иинформационе писмености на националном и међународном плану, као и сарадње са релевантним телима Европске уније и УНЕСКО-ом (UNESCO).

СВЕТСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Аутор у тексту даје кратак приказ развоја Светске дигиталне библиотеке, од идеје о њеном успостављању, преко осмишљавања и првих корака, представљања првог прототипа 2007. године, до јавног покретања у априлу 2009. године. Аутор представља и кратку листу значајнијих дигиталних докумената у Светској дигиталној библиотеци, као што набраја основне функционалности тог веб сајта. Други део се односи на коришћење, повратне информације и учешће, а посебан нагласак је стављен на изградњу капацитета дигитализације у земљама у развоју. Рад се завршава листом приоритета, описом изазова у будућности и следећих корака.