Публикације

ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

Синтагма ‘трећа култура’ створена је као ознака за активност научника и филозофа који филозофска питања настоје да артикулишу ослањајући се на резултате савремене природне науке и да одговоре на њих пруже у оквиру натуралистичке слике света. Циљ овог чланка је да се анализирају најважнији аспекти треће културе и одређене филозофске импликације ове концепције.