Публикације

A SADA NEŠTO POTPUNO DRUGAČIJE: AMERIČKA UMJETNOST I AMERIČKA POLITIKA

Moja je osnovna premisa da pristupanje političkoj književnosti kao narodnom izričaju američke demokracije nudi ključnu prednost za kritički pogled na pogrešnu koncepciju koju Amerika ima o sebi. Pitanja o dosegu građanske participacije – ili, točnije, njenoga nedostatka – u političkim procesima, koja se mogu pratiti sve do spin kulture, zapravo su pitanja o stupnju do kojega je politička apatija utemeljena i odražena u kulturi u kojoj svi sudjelujemo.