Публикације

АНТИСЕМИТСКИ ДИСКУРС КАО ЈЕЗИЧКО-ЕКСПРЕСИВНИ ПАТЕРНАЛИЗАМ

У овом раду износим неколико напомена о једном примеру хришћанског антисемитизма. Реч је о добро познатим антисемитским ставовима, а ја их разматрам на примеру који заступа Зоран Кинђић, у раду с академским претензијама. Ја тај пример користим као илустрацију за неприхватљивост једног облика дискурзивног патернализма. Наиме, указујем да, када су у питању темељна есхатолошка учења аврамовских религија, ни најблажи облик оног што сам раније одредио као језичко-експресивни патернализам – а што би се такође могло назвати конверзационим патернализмом – не може бити разложно оправдан.