Публикације

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И БУДУЋНОСТ: СЛУЧАЈ ПАЦИЈЕНТА ВОРФА

Намера овог текста је да на примеру научнофантастичне серије „Звездане стазе” укаже на непролазност оних дилема медицинске етике које и савременост поставља пред нас. Закључује се да нови научнотехнолошки изазови, које ће несумњиво донети будућност, не мењају основну структуру биоетичких питања и, стога, ни потенцијалне одговоре који се уопште могу артикулисати и кохерентно заступати.