Публикације

КОЛИКО КОРИСТИМО ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Овај рад настоји да укаже на богатство електронских сервиса које нуде савремене библиотеке, као и на потребу да се у креирању „дигиталне понуде“ библиотека руководимо мерилима ефикасности и ефективности. Коришћење, посматрано као критеријум за евалуацију, подразумева начине и статистику коришћења, али и анализу понашања корисника: ко, у којим ситуацијама, шта и због чега користи. У Србији, у окружењу које ни приближно није искористило све могућности које пружа интернет у погледу е-управе, е-трговине и е-образовања, библиотеке су покренуле значајне пројекте дигитализације и искорачиле испред потреба друштва које у целини није спремно/ образовано/оспособљено/да користи дигиталне ресурсе. Излаз из овакве ситуације мора се тражити у јачању информационог друштва, од његових техничко-технолошких претпоставки, преко правно-регулаторних, до оних које се тичу информационе писмености грађана, односно њихове свести о томе како је људско знање организовано, како се проналазе праве информације и како се оне ефикасно користе да побољшају квалитет живота грађана.

АНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ УРБАНЕ ТОПОГРАФИЈЕ И ИНТЕРАКТИВНИ ПРОЦЕС ПРЕИСПИТИВАЊА СЕЋАЊА

Антрополошка анализа употребе урбане топографије се односи на коришћење простора у културалној пракси и подразумева анализу значења која му се придају у одређеном социјално- културалном контексту. Рад се бави проучавањем сајт специфик пројекта „Упркос ватри“ и начина на који антрополошко истраживање може да допринесе реализацији и презентацији ове врсте уметничких пројеката. Са тим у вези, проучавана је свакодневица Косанчићевог венца, уметничке интервенције и њихов однос.

WORLDCAT – СНАГА ГЛОБАЛНЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ЕФИКАСНОСТ И ЗАЈЕДНИЧКО КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА

Глобално окружење у којем бибилиотеке делују изузетно се променило последњих година. Људи на различите начине откривају предмете својих интересовања, а библиотечки сервиси морају изградити своје процесе рада у складу с тим. Без обзира на улогу коју библиотека има у својој локалној средини, она мора да омогући да извори постану доступни и у глобалном веб окружењу, чиме се осигурава њихов дуготрајни значај. Од самог почетка 1971. године, WorldCat је настојао да одговори потребама светске библиотечке заједнице за променама. Започевши свој рад као централни каталог библиотечких фондова, WorldCat је постао глобални центар за проналажење, испоруку, аутоматизацију, заједничко коришћење извора и управљање информацијама. Сваки пут када се библиотекар, партнер или крајњи корисник повеже на WorldCat мрежу, та активност омогућава и друге начине сарадње, ефикасности и откривања. WorldCat је постао основ за пружање низа услуга које повезују библиотеке, произвођаче, партнере и кориснике у узајамну, глобалну платформу.