Публикације

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И БУДУЋНОСТ: СЛУЧАЈ ПАЦИЈЕНТА ВОРФА

Намера овог текста је да на примеру научнофантастичне серије „Звездане стазе” укаже на непролазност оних дилема медицинске етике које и савременост поставља пред нас. Закључује се да нови научнотехнолошки изазови, које ће несумњиво донети будућност, не мењају основну структуру биоетичких питања и, стога, ни потенцијалне одговоре који се уопште могу артикулисати и кохерентно заступати.

РЕЦЕПЦИЈА БИОЕТИКЕ У СРБИЈИ

Циљ овог рада је да упозна читаоца са заступљеношћу и развојем биоетике у Србији. Најпре се у уводу анализира сам појам ‘биоетика’ и читалац се укратко упознаје са путем њеног дисциплинарног утемељења. Како би се пружила што целовитија слика актуелног стања биоетике у Србији, њена рецепција се посматра са два главна становишта: становишта биоетичке едукације и становишта правне регулације и институционализације биоетике. Притом се скреће пажња на одређене пропусте у приступу биоетичкој проблематици и, са посебним освртом на питање клонирања и еутаназије, указује се на моменте који би требали допринети њеној потпуној научној и институционалној афирмацији.